T5. Th6 1st, 2023

Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) đã thất bại trước Bayern Munich tại vòng 16 đội Champions League,